Τι έπεται για την εργασία εξ αποστάσεως: Μια ανάλυση της McKinsey

Για πολλούς εργαζόμενους, ο αντίκτυπος του COVID-19 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα ερώτημα: Μπορώ να εργαστώ από το σπίτι ή να προσδεθώ στο χώρο εργασίας μου; Οι καραντίνες, τα απαγορευτικά και η αυτοεπιβαλλόμενη απομόνωση έχουν ωθήσει δεκάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο να εργαστούν από το σπίτι, επιταχύνοντας ένα πείραμα στον χώρο εργασίας που προσπάθησε να κερδίσει έδαφος ήδη πριν από το χτύπημα του COVID-19.

Τώρα, στην πανδημία, οι περιορισμοί και τα οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας είναι σαφέστερα. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στον χώρο εργασίας, καθώς οι οικονομίες ανοίγουν ξανά, -η πλειονότητα δεν μπορούσε να εργαστεί καθόλου εξ αποστάσεως-, έρευνες έχουν δείξει ότι υβριδικά μοντέλα απομακρυσμένης εργασίας για ορισμένους υπαλλήλους είναι εδώ για να μείνουν. Ο ιός έχει ξεπεράσει πολιτισμικούς και τεχνολογικούς φραγμούς που εμπόδισαν την απομακρυσμένη εργασία στο παρελθόν, θέτοντας σε κίνηση μια διαρθρωτική αλλαγή στον τόπο όπου γίνεται η εργασία, τουλάχιστον για μερικούς ανθρώπους.

Τώρα που τα εμβόλια αναμένουν έγκριση, το ερώτημα παραμένει: Σε ποιο βαθμό θα συνεχίσει η εξ αποστάσεως εργασία; Σε αυτό το άρθρο, αξιολογούμε την πιθανότητα εκτέλεσης διαφόρων εργασιών από απόσταση. Με βάση το σώμα εργασίας της McKinsey Global Institute για την αυτοματοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας, επεκτείνουμε τα μοντέλα μας για να εξετάσουμε πού εκτελείται η εργασία. Η ανάλυσή μας διαπιστώνει ότι οι δυνατότητες για απομακρυσμένη εργασία είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες σε άτομα με υψηλή εξειδίκευση και υψηλή εκπαίδευση σε μια χούφτα βιομηχανιών, επαγγελμάτων και γεωγραφικών περιοχών.

Περισσότερο από το 20% του εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να εργάζεται εξ αποστάσεως τρεις έως πέντε ημέρες την εβδομάδα τόσο αποτελεσματικά όσο θα μπορούσε αν εργαζόταν από ένα γραφείο. Εάν η απομακρυσμένη εργασία συνεχιζόταν σε αυτό το επίπεδο, αυτό θα σήμαινε τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερους ανθρώπους που εργάζονταν από το σπίτι από ό,τι πριν από την πανδημία και θα είχε βαθύ αντίκτυπο στις αστικές οικονομίες, στις μεταφορές και στις καταναλωτικές δαπάνες, μεταξύ άλλων.

Περισσότερο από το μισό εργατικό δυναμικό, ωστόσο, έχει ελάχιστη ή καμία δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία. Μερικές από τις δουλειές τους απαιτούν συνεργασία με άλλους ή χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων. Άλλες εργασίες, όπως η διεξαγωγή αξονικών τομογραφιών, πρέπει να γίνονται επί τόπου και μερικές, όπως η παράδοση αντικειμένων, πραγματοποιούνται έξω. Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι χαμηλόμισθες και κινδυνεύουν περισσότερο από ευρείες τάσεις όπως αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση. Η απομακρυσμένη εργασία υπάρχει κίνδυνος, επομένως, να τονίσει τις ανισότητες σε κοινωνικό επίπεδο.

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του EILD.