Τρόποι για να προσαρμοστείτε σε ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας

Πολλοί κλάδοι ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ στους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας.

Η πανδημία έχει αλλάξει δραστικά το εργασιακό περιβάλλον σε όλο τον κόσμο. Στα αρχικά στάδια της Covid-19 ,σχεδόν όλες οι δραστηριότητες παγκοσμίως «πάγωσαν» ενώ ακολούθησε χάος και σύγχυση ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών που επέφερε η υγειονομική κρίση. Ωστόσο, σχεδόν δύο χρόνια μετά, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι έχουν εξοικειωθεί με αυτή τη νέα κανονικότητα, η οποία δεν είναι άλλη από ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Όπως φαίνεται από την κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας, απέχουμε ακόμη πολύ από το να επιστρέψουμε στις παραδοσιακές μεθόδους εργασίας. Μάλιστα, πολλοί κλάδοι ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ στους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας και απλώς να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς μπορεί κανείς να αντεπεξέλθει στο υβριδικό περιβάλλον εργασίας και να το αξιοποιήσει στο έπακρο.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η ικανότητα να δημιουργήσουμε αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας. Η απουσία κατάλληλων και διαφανών καναλιών επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη παραγωγικότητα λόγω πρακτικών εμποδίων. Είναι κρίσιμο όλη η επικοινωνία να διεξάγεται έγκαιρα και αποτελεσματικά για να αποφευχθεί η πιθανότητα καθυστερήσεων και λαθών.

Τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας θα πρέπει να ορίζονται και να χρησιμοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ομαλή και σαφής επικοινωνία. Ένα κατάλληλο εργαλείο επικοινωνίας μπορεί επίσης να διευκολύνει την άτυπη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των εργαζομένων και, ως εκ τούτου, στην τόνωση του ηθικού και της παραγωγικότητάς τους.

Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και η υβριδική εργασιακή κουλτούρα μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση της σωματικής απόστασης από τους συναδέλφους, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει χάσματα και κενά.Οι οργανισμοί μπορούν να φιλοξενούν μηνιαίες συναντήσεις για τις ομάδες για να ενισχύσουν τις εργασιακές σχέσεις ώστε να ενθαρρύνουν τον καλύτερο συγχρονισμό μεταξύ των ομάδων.

Φυσικά, η επιτυχία του υβριδικού μοντέλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Όταν εργάζεστε εξ αποστάσεως, πρέπει να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε ορισμένες τεχνικές δυσκολίες και διαταραχές. Για να διασφαλιστεί η ομαλή εργασία ενόψει μιας τεχνολογικής διακοπής, οι εταιρείες και τα άτομα πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων.

Είναι επίσης σημαντικό να έχετε εφεδρικές συσκευές και επιλογές παροχής Internet για την αντιμετώπιση της πιθανότητας συστηματικών σφαλμάτων.

 

Πηγή: https://www.insider.gr/stiles/tip-day/200310/tropoi-gia-na-prosarmosteite-se-ena-ybridiko-periballon-ergasias

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του EILD.