Νέο εργασιακό καθεστώς οι «ελαστικές» μορφές εργασίας

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των συμβάσεων εργασίας κατά το Α΄ δίμηνο του 2011.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 2011 οι ελαστικές μορφές εργασίας κυριαρχούν των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης, ενώ λιγότερες κατά 10,32% είναι σε σχέση με πέρυσι οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων.

Όπως σημειώνεται, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι το 2011 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 10,32% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010. Επίσης, από τα στοιχεία του ίδιου πίνακα διαπιστώνεται ότι το 2011 υπάρχει κατά 45,08% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ μειωμένο κατά 11,65% είναι και το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Αντίθετα, έχει αυξηθεί κατά 21,82% η εκ περιτροπής απασχόληση.

Αξιολογώντας τα δεδομένα, διαφαίνεται ότι το 2011 οι «ελαστικές» μορφές εργασίας κυριαρχούν των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010 που εκπροσωπούσαν το 46,2%.

Τέλος, η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του 2011 είναι αυξημένες κατά 199,15% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 1.121,45% για την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 2.725% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.
Μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης κατά 45,08% και αύξηση 21,82% της εκ περιτροπής απασχόλησης.