5 βήματα για σωστή διαχείρηση ανθρώπινου δυναμικού

5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το άρθρο έχει ως στόχο να περιγράψει πέντε βήματα που μπορείτε να λάβετε αμέσως τώρα ώστε να διαχειρίζεστε καλύτερα τους υπαλλήλους σας.

Η πρόσληψη εργαζομένων είναι μια τεράστια ευθύνη. Πριν την πρόσληψη ο κάθε εργοδότης θα πρέπει να αναλύσει προσεκτικά τις ανάγκες της επιχείρησης του. Η αποτυχία να ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα για την εκάστοτε επιχείρηση. Προβλήματα που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί.

ΒHMA 1

Δημοσίευση εγχειριδίου εταιρίας.

Οι εργοδότες θα μπορούσαν να αφιερώσουν χρόνο για την δημιουργία ενός εγχειριδίου της εταιρείας τους και την προτροπή αυτού σε κάθε εργαζόμενο προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τον χώρο εργασίας του. Επιπλέον, για την πλήρη «εικόνα» του εργοδότη ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει ήδη ενημερωθεί για την εταιρεία που εργάζεται, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υπογεγραμμένη δήλωση του εργαζομένου και η καταχώρηση αυτής στο προσωπικό αρχείο.

ΒΗΜΑ 2

Δημιουργία αρχείων για Ευαίσθητα Δεδομένα των Εργαζομένων.

Η δημιουργία αρχείων που αφορούν θέματα μισθοδοσίας υπαλλήλων, πληροφορίες για την υγεία ασφάλισης, πιστοποιήσεις συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης, σχόλια των επιδόσεων και θετικά σχόλια από τους πελάτες καθώς και αρνητικά σχόλια από τους πελάτες ή των εποπτών είναι μερικά από τα έγγραφα που πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε ασφαλή σημεία.

 

ΒΗΜΑ 3

Δημιουργία χρονοδιαγράμματος.

Για μια επιχείρηση που λειτουργεί με "κανονικές" ώρες λειτουργίας και με λίγους υπαλλήλους, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η δημιουργία ενός προγράμματος είναι περιττή. Αλλά αν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, μπορείτε μόνο να υποθέσετε ότι οι υπάλληλοί σας γνωρίζουν πότε πρέπει να εμφανιστούν στην εργασία. Η δημιουργία χρονοδιαγράμματος είναι μια καλή συνήθεια, ειδικά αν σκοπεύετε να έχετε πολλούς υπαλλήλους . Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα εργασίας για τους υπαλλήλους σας και το τοποθετήστε το κάπου που να είναι ορατό από όλους.

 

ΒΗΜΑ 4

Εκτέλεση περιοδικών αξιολογήσεων των εργαζομένων.

Οι αξιολογήσεις των εργαζομένων ή τα σχόλια των επιδόσεων τείνουν να είναι πιο σημαντικά για τον εργαζόμενο από ό, τι είναι για τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι θέλουν να γνωρίζουν την εργασιακή απόδοση τους αλλά και για την πιθανή αύξηση των αμοιβών τους. Υπάρχουν τόσοι πολλοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι αξιολογήσεις, περιλαμβανόμενων και των νομικών, είναι σημαντικοί για την ολοκλήρωση των εργαζομένων. Μια ανασκόπηση των εργαζομένων είναι ένα από τα λίγα πράγματα που διαθέτουν οι εργοδότες, εγγράφως και υπογεγραμμένη, που περιγράφει με σαφήνεια τις επιδόσεις του εργαζομένου στην εργασία. Επομένως, αν ο εργαζόμενος αποφασίσει να αποχωρήσει ή να λάβει άλλα μέτρα, οι εργοδότες θα έχουν πλήρη «εικόνα» για το προφίλ του εργαζομένου.

 

ΒΗΜΑ 5

Ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε ένα χώρο εργασίας είναι οι έξοδοι κινδύνου οι οποίοι θα πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και χωρίς ακαταστασία. Επίσης, η ύπαρξη νόμων καλύπτουν από την αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών ουσιών έως την απόσπαση των δελτίων σε κοινόχρηστους χώρους όπου οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται με σκοπό την συμμόρφωση και την σωστή λειτουργία της επιχείρησης.

 

Ίσως αυτά τα πέντε βήματα να φαντάζουν σπατάλη χρόνου για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Παρόλα αυτά ένας άλλος τρόπος που μπορείτε να διαχειριστείτε τους υπαλλήλους σας και παράλληλα να κάνετε όλα τα άλλα καθήκοντα σας είναι να αγοράσετε λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διαχείριση των εργαζομένων.

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του EILD.