Εργασία εξ αποστάσεως: Ποια τα οφέλη και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στις μέρες μας;

Τις τελευταίες εβδομάδες η ζωή τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων έχει αλλάξει ριζικά με την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η επιβολή των έκτακτων μέτρων με το κλείσιμο των επιχειρήσεων, την μείωση του αριθμού των συναθροίσεων (έως 10 άτομα) σε κοινόχρηστους και μη χώρους και η απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι μερικά από τα βασικά μέτρα όπου για τον κάθε εργοδότη θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά η διαδικασία της εξ αποστάσεως εργασία.

Η τηλεργασία δεν αποτελεί νέο φαινόμενο καθώς τα τελευταία χρόνια και με την πρόοδο της τεχνολογίας πολλές επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες έχουν προσπαθήσει να υιοθετήσουν την εξ αποστάσεως εργασία καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις τους όσο και για τους εργαζόμενους τους.

Η καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, η αυξημένη ευελιξία και αυτονομία, η μείωση του χρόνου μετακίνησης, αύξηση της παραγωγικότητας, η εργασιακή ικανοποίηση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μερικά από τα βασικά οφέλη που προσφέρει η τηλεργασία.

Η κατ 'οίκον εργασία αυξάνει την ευελιξία και την αυτονομία των εργαζομένων καθώς μπορούν συχνά να επιλέξουν τις ώρες εργασίας τους και να εργαστούν σύμφωνα με το δικό τους πιο παραγωγικό τμήμα της ημέρας. Επίσης, οι τηλεργαζόμενοι τείνουν να είναι πιο παραγωγικοί από τους ομολόγους τους σε παραδοσιακά γραφεία επειδή έχουν λιγότερες διακοπές και περισπασμούς ενώ μπορούν να εργάζονται περισσότερες ώρες αξιοποιώντας καλύτερα τον χρόνο εργασίας τους. Επιπλέον, η εργασιακή ικανοποίηση μεταξύ των τηλεργαζομένων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα σημείο θετική καθώς βρίσκονται σε ορισμένες περιπτώσεις μακριά από την άσκηση πίεσης από τους συναδέλφους που μπορεί να τους δοθεί.

Δεδομένου ότι οι υψηλές τεχνολογίες επικοινωνιών βασίζονται σε εργαλεία και διαδικασίες υψηλής συνδεσιμότητας, εύκολες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών, φθηνές αλλά και δωρεάν επικοινωνίες καθώς και οι εξελιγμένοι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα καθιστούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την παρουσίαση της παραγωγικής εργασίας εύκολη, ανεξάρτητα από το πού οι άνθρωποι βρίσκονται.

Συνεπώς, με βάση τα οφέλη που προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασίας και η επιτακτική ανάγκη για ορισμένες επιχειρήσεις να υιοθετήσει την τηλεργασία την περίοδο όπου ο κορωνοϊός εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστά σαφές ότι η τηλεργασία αποτελεί ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της οικονομίας του 21ου αιώνα.

 

 

 

 

 

 

 

 

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του EILD.