Παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2020 η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας

Με νέα απόφαση του Υπ.Εργασίας  συμπληρώνεται η ΚΥΑ  14556/448/07.04.2020 και παρατείνεται έως την 30η Απριλίου το δικαίωμα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του (μονομερώς) ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄αποστάσεως εργασίας.

 

Το μέτρο υπενθυμίζουμε ότι θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ.

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του ομίλου Άρατος.