Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει και μετά την εποχή Covid-19.

Η πανδημία και οι ανάγκες τηλεργασίας επέσπευσαν το πρόγραμμα ψηφιακής μετάλλαξης της υπηρεσίας καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν από τις πρώτες δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα που εφάρμοσαν πιλοτικά την τηλεργασία, ήδη από τις 7 Μαρτίου 2020. Έχει καταφέρει το σύνολο του προσωπικού των διευθύνσεων τεκμηρίωσης να δουλεύει σε τηλεργασία με τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης μέσω ειδικού συστήματος τηλεργασίας, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ειδικούς ψηφιακούς κόμβους για ομαδική συνεργασία και προηγμένα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα οποία προμηθεύτηκε τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε στο προσωπικό της η Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα μήνα μετά την εφαρμογή της τηλεργασίας, το 68% των εργαζομένων απάντησε «ΝΑΙ» στο να θεσμοθετηθεί η τηλεργασία και μετά το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε σχετική ερώτηση για τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το 96% εκφράστηκε θετικά και συγκεκριμένα το 48% απάντησε ΝΑΙ στην σχετική ερώτηση και το 48% απάντησε ΝΑΙ εν μέρει. ΟΧΙ απάντησε μόνο το 4% των εργαζομένων της επιτροπής. Επίσης, το 68% των εργαζομένων της επιτροπής θεωρεί ότι η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί και μετά την λήξη των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19, ενώ το 22% των εργαζομένων εξέφρασε αρνητική άποψη στην θεσμοθέτηση της τηλεργασίας. Το 10% δεν εξέφρασε άποψη. Τέλος σε σχετική ερώτηση, οι εργαζόμενοι της επιτροπής κατά 56% εκφράστηκαν υπέρ της εφαρμογής της τηλεργασίας σε μηνιαία βάση για κάποιες ημέρες τον μήνα, μετά την λήξη των μέτρων ενώ για την εβδομαδιαία εφαρμογή της εκφράστηκε θετικά το 38% των εργαζομένων. Το 6% των ερωτώμενων δεν εξέφρασε άποψη.

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του ομίλου Άρατος.