Προβληματισμός των τηλεργαζόμενων για την ασφάλεια των δεδομένων τους

Τους τελευταίους μήνες, πολλές εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειές τους να αυξήσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων που εργάζονται από απόσταση. Και καθώς η εργασία από το σπίτι μπορεί να γίνει ακόμα πιο διαδεδομένη, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν σε αυτό τον τομέα.

Σύμφωνα με έρευνα της IBM, περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σπάνια εργάζονταν από το σπίτι ή δεν είχαν εργαστεί ποτέ, πριν από την πανδημία.

Οι μισοί από τους 2.000 εργαζόμενους που πήραν μέρος στην έρευνα, δήλωσαν ότι εργάζονται χωρίς νέες πολιτικές ασφαλείας για να τους καθοδηγήσουν. Ένα παρόμοιο πο σοστό δήλωσε ότι ανησυχούσαν για τους κινδύνους που υπάρχουν για την ασφάλεια των δεδομένων τους.

“Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που κάποτε διεξάγονταν αποκλειστικά σε προστατευμένα περιβάλλοντα γραφείων και παρακολουθούνταν βάσει συγκεκριμένων πολιτικών, έχουν μεταφερθεί σε μία νέα και ενδεχομένως λιγότερο ασφαλή περιοχή”, δήλωσε η IBM.

Οι εργαζόμενοι φαίνονται σίγουροι για την ικανότητα των εργοδοτών τους να διατηρούν τις προσωπικές τους πληροφορίες ασφαλείς ενώ εργάζονται εξ αποστάσεως. Ωστόσο, πάνω από τους μισούς χρησιμοποιούν τώρα τους προσωπικούς τους φορητούς υπολογιστές για να εργαστούν και το 61% είπε ότι ο εργοδότης τους δεν τους έχει εξασφαλίσει εργαλεία για την προστασία αυτών των συσκευών.

Επιπλέον περισσότεροι από τους μισούς, δήλωσαν ότι δεν έλαβαν οδηγίες σχετικά με τον σωστό χειρισμό των κρίσιμων δεδομένων της επιχείρησής τους κατά την εργασία τους από το σπίτι. Τα δύο τρίτα είπαν ότι δεν έχουν πάρει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης και το ένα τρίτο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τους ίδιους κωδικούς για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς του.

Μία άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι το προσωπικό τεχνολογίας έχει πλέον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την απομακρυσμένη εργασία των χρηστών. Τα κορυφαία ζητήματα ασφαλείας περιλάμβαναν αύξηση των κακόβουλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά από το προσωπικό. Οι μισοί από τους υπαλλήλους παραδέχτηκαν ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια όταν εργάζονται από το σπίτι, είτε επειδή αναγκάζονται, προκειμένου να ολοκληρώσουν μια δουλειά, είτε απλά επειδή είναι πιο εύκολο και γρήγορο όταν εργάζονταν εξ αποστάσεως.

Η ασφάλεια λοιπόν των δεδομένων για όσους εργάζονται από το σπίτι εξακολουθεί να είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο αν και απασχολεί μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμα βρει κάποια ουσιαστική λύση.

Πηγή: https://www.secnews.gr/247300/ergasia-asfaleia/

To teleworking.gr είναι μια πρωτοβουλία του EILD.